मी असा …

माझा थोडक्यात परिचय

  • पेशाने Mechanical Engineer, LME – VJTI 1988
  • व्यवसायाने Project Manager – ExPMP (PMI, USA)
  • अनुभवाने Welding & Fabrication Expert, 20 yrs
  • वृत्तीने महाराष्ट्र परिवर्तनाच्या चळवळीतील कार्यकर्ता
  • जबाबदारीने महाराष्ट्र स्वराज अभियानचा राज्य सह-सचिव